• Quý khách tại Tp.HCM
  • Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 95.000đ
  • Đơn hàng dưới 95.000đ phí giao hàng là 15.000đ
  • Quý khách ở Tỉnh
  • Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 200.000đ
  • Đơn hàng dưới 200.000đ phí giao hàng là 30.000đ